Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE   (Dz 18,1-8)

Czytanie z Dziejów Apostolskich


Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich, a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów. A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków. Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan. Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi. Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 98,1-4)

REFREN: Wobec narodów objawił zbawienie

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 14,18; 16,22)

Nie zostawię was sierotami, powrócę do was i rozraduje się wasze serce.
 
EWANGELIA    (J 16,16-20)

Słowa Ewangelii według świętego Jana


Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: Co to znaczy, co nam mówi: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie; oraz: Idę do Ojca? Powiedzieli więc: Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi. Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość.Medytacja nad Słowem

Dzisiejsza Ewangelia jest dobrym przykładem na semicki z ducha sposób powolnego wprowadzania odbiorcy w treść, która jest ważna z punktu widzenia autora.

Termin „chwila”, mikron, pojawia się w tym krótkim tekście aż 7x i oznacza z jednej strony chwilę odejścia Jezusa z tego świata, a zatem Jego mękę i śmierć, a z drugiej – chwilę Jego zmartwychwstania, czyli powrotu do uczniów.

Otóż chwila odejścia Jezusa będzie dla uczniów doświadczeniem traumatycznym, czasem płaczu i zawodzenia, natomiast dla świata – który jest tu symbolem sił wrogich Bogu – czasem radości i fiesty.

Jezus jednak zapowiada, że smutek Jego uczniów będzie „chwilowy” i zamieni się w trwałą radość, bo On ma szczery zamiar – dla naszego dobra – powstać z martwych.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO