Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE    (Flp 1,1-11)

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian

Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa! Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam - zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich - z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 111,1-6)

REFREN:   Wielkie są dzieła, które Pan uczynił

Z całego serca będę chwalił Pana
w radzie sprawiedliwych i na zgromadzeniu.
Wielkie są dzieła Pana,
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują.

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu,
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki.
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów,
Pan jest miłosierny i łaskawy.

Dał pokarm bogobojnym,
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu.
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich,
oddając im posiadłości pogan.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     (J 10,27)

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.


EWANGELIA   (Łk 14,1-6)

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie? Lecz oni milczeli. On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł: Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć.


Medytacja nad Słowem

Ponownie, niczym bumerang, wraca problem świętowania dnia świętego – niezależnie, czy nazwiemy go szabatem czy niedzielą. Z punktu widzenia Jezusa, jest to dzień dedykowany Bogu, kiedy mamy oderwać się od nawet najbardziej pasjonującej codzienności, wyprostować się i spojrzeć w oblicze Boga – przypomnieć sobie, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.

Jest to dzień, w którym powinniśmy też innym pomóc w odnalezieniu ich relacji do Boga: przez nasze odwiedziny u nich, przez rozmowę telefoniczną, przez wspólnie spędzony czas z rodziną.

W dzień święty zatem nie tylko „wolno” uzdrawiać – wręcz „trzeba” uzdrawiać – poprzez czynienie dobra, zwłaszcza najbliższym.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO