Czytania na dziś

PIERWSZE CZYTANIE   (Ap 20,1-4.11-21,2)

Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana

Ja, Jan, ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony. I ujrzałem trony - a na nich zasiedli sędziowie, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. I ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I Miasto Święte - Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża.


PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 84, 3-4. 5-6a i 8a)

REFREN:   Oto przybytek Pana Boga z ludźmi

Dusza moja stęskniona pragnie przedsionków Pańskich.
Serce moje i ciało radośnie wołają do Boga żywego.
Nawet wróbel znajduje swój dom, a jaskółka gniazdo, gdzie złoży swe pisklęta:
przy ołtarzach Twoich, Panie Zastępów, królu mój i Boże.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie,
nieustannie Ciebie wielbiąc.
Szczęśliwi, których moc jest w Tobie;
mocy im będzie przybywać.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ     (Łk 21, 28)

Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.


EWANGELIA   (Łk 21,29-33)

Słowa Ewangelii według św. Łukasza

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.


Medytacja nad Słowem

U kresu roku kościelnego i u progu Adwentu rozpoczynającego nowy rok liturgiczny, stajemy w obliczu eschatologicznych i apokaliptycznych zapowiedzi Jezusa, balansujących tematycznie między znakami końca czasu, jak w minionych dniach, a tragiczną historią Narodu Wybranego i jego stolicy, Jerozolimy, jak to słyszymy dzisiaj.

Za każdym też razem stajemy wobec dwu pewników chrześcijańskiej wiary: że przeminie ten świat, lecz słowa Jezusa nie przeminą, nie zdezaktualizują się, oraz że w związku z tym mamy bacznie obserwować znaki czasu, aby być dobrze przygotowanymi na spotkanie z Panem.

Stale pozostają przecież w mocy słowa Jezusa: „nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie”. Koniec świata, tego świata, dokonuje się bowiem dla każdego z nas z momentem jego śmierci. A nie jest to przecież aż tak odległe w czasie, żebyśmy mieli tego nie doczekać ...


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO