PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 11,22-12,2)Czytanie z Księgi MądrościPanie, świat cały przy Tobie jak ziarnko na szali, kropla rosy porannej, co spadła na ziemię. Nad wszystkim masz litość, bo wszystko w Twej mocy, i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał? Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Panie, miłośniku życia! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 145,1-2.8-11.13cd-14)REFREN: Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu

Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu,
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę Ciebie błogosławił
i na wieki wysławiał Twoje imię.

Pan jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Niech Cię wielbią Panie wszystkie Twoje dzieła
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
i niech głoszą Twoją potęgę.

Pan jest wierny we wszystkich swoich słowach
i we wszystkich dziełach swoich święty.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają,
i podnosi wszystkich zgnębionych.DRUGIE CZYTANIE (2 Tes 1,11-2,2)Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do TesaloniczanModlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra oraz czyn płynący z wiary. Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego, prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakoby już nastawał dzień Pański.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 3,16)Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.
EWANGELIA (Łk 19,1-10)Słowa Ewangelii według świętego ŁukaszaJezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

Medytacja nad Słowem

Celnik był osobą pogardzaną i napiętnowaną w środowisku palestyńskim, ponieważ wysługiwał się okupantowi, czyli Imperium Rzymskiemu. Jeśli był Żydem, traktowano go nadto jako zdrajcę i kolaboranta. Żaden szanujący się obywatel kraju nad Jordanem nie podałby mu ręki, a tym bardziej nie poszedłby do niego w gościnę. A Jezus tak uczynił. Bo Syn Człowieczy przyszedł szukać i ocalić to, co zginęło.

Zacheusz, celnik, doznał – może po raz pierwszy w swoim życiu – akceptacji i przygarnięcia. Ze strony Jezusa. Tego chyba najbardziej potrzebował, zresztą – jak każdy człowiek.

Wydał też piękne owoce swego nawrócenia: postanowił połowę swego majątku rozdać ubogim, a wszystkim skrzywdzonym przez siebie – poczwórnie wynagrodzić. To jest właśnie to, co nazywamy „naprawieniem wyrządzonych krzywd”.

Symbolicznym i wiele mówiącym znakiem nawrócenia jest w dzisiejszej Ewangelii owo niepozorne drzewo, sykomora, na którą wspiął się Zacheusz. Sykomora bowiem – w języku hebrajskim sziqma – oznacza to, co „ponownie podnosi się z ziemi ku górze”; co ponownie powraca do życia – właśnie tak, jak Zacheusz, jak każdy nawrócony.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.com


ZAMYŚLENIADzisiejsza Ewangelia opowiada o Zacheuszu. Człowiek wysoko postawiony, bardzo bogaty czyni coś, co nie licuje z jego pozycją społeczną. Decyduje się wejść na drzewo, żeby zobaczyć przechodzącego Jezusa. Jego chęć zobaczenia Mistrza z Nazaretu zostaje nagrodzona, ponieważ Jezus zobaczywszy go na sykomorze mówi, że chciałby się zatrzymać w jego domu.
Opowiadanie ewangeliczne pokazuje jeszcze raz, w jaki sposób Bóg podchodzi do człowieka. Jak wielką troskę okazuje zwłaszcza grzesznikom. Zacheusz, mimo że miał zabezpieczony byt, od strony materialnej nic mu nie brakowało, to jednak z powodu tego, że piastował urząd przełożonego celników był w nienawiści u współziomków.
Tym, co nadaje decydujący zwrot w całej sytuacji jest spojrzenie Jezusa na Zacheusza. To, co następuje później jest już praktycznie tylko konsekwencją tego gestu. Jezus spojrzał na grzesznika, czyli na kogoś, kto potrzebował przebaczenia. W tym spojrzeniu zawiera się cały przekaz, jaki Pan Bóg zostawia ludziom. On jest tym, który przemienia serca, tym, który patrzy w serce i obdarowuje miłością miłosierną. Jeżeli ktoś doświadczy takiego miłosiernego spojrzenia Ojca, przebaczenia, to potem swoją radością obdarowuje innych. Zbawienie, które „staje się udziałem tego domu” (domu Zacheusza) to konkretny owoc miłosierdzia.
Dzisiejsza Ewangelia, to swego rodzaju zaproszenie, aby korzystać z obecności Jezusa między swoim ludem. Każdy powinien odczuwać potrzebę takiego spotkania z Nim, jakiego doświadczył Zacheusz. Trzeba cały czas na nowo uświadamiać sobie, że Zbawiciel, tak jak niegdyś szedł ulicami Jerycha, tak samo i teraz jest ciągle obecny i przechodzi ulicami dzisiejszych miast, osiedli. Nie wolno zmarnować tego daru Jego obecności. On do każdego wypowiada dzisiaj te same słowa, jakie skierował wtedy do Zacheusza: „dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”.


ks. Tomasz Sulik