Czytania na niedzielę 03.05.2015

PIERWSZE CZYTANIE   (Dz 9, 26-31)

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Kiedy Szaweł przybył do Jerozolimy, próbował przyłączyć się do uczniów, lecz wszyscy bali się go, nie wierząc, że jest uczniem. Dopiero Barnaba przygarnął go i zaprowadził do apostołów, i opowiedział im, jak w drodze Szaweł ujrzał Pana, który przemówił do niego, i z jaką siłą przekonania przemawiał w Damaszku w imię Jezusa. Dzięki temu przebywał z nimi w Jerozolimie. Przemawiał też i rozprawiał z hellenistami, którzy usiłowali go zgładzić. Bracia jednak dowiedzieli się o tym, odprowadzili go do Cezarei i wysłali do Tarsu. A Kościół cieszył się pokojem w całej Judei, Galilei i Samarii. Rozwijał się i żył bogobojnie, i napełniał się pociechą Ducha Świętego.PSALM RESPONSORYJNY   (Ps 22,26b-27.28i30ab.30ci31ai32ab)

Refren: Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu.

Wypełnię me śluby wobec bojących się Boga.
Ubodzy będą jedli i zostaną nasyceni,
będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają:
"Serca wasze niech żyją na wieki".

Przypomną sobie i wrócą do Pana
wszystkie krańce ziemi,
i oddadzą Mu pokłon
wszystkie szczepy pogańskie.
Jemu oddadzą pokłon wszyscy,
co śpią w ziemi,
przed Nim zegną się wszyscy,
którzy staną się prochem.

A moja dusza będzie żyła dla Niego,
potomstwo moje Jemu będzie służyć,
przyszłym pokoleniom o Panu opowie,
a sprawiedliwość Jego ogłoszą ludowi,
który się narodzi.


DRUGIE CZYTANIE    (1 J 3, 18-24)

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Jana Apostoła

Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Po tym poznamy, że jesteśmy z prawdy, i uspokoimy przed Nim nasze serce. Bo jeśli nasze serce oskarża nas, to przecież Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie Jego zaś jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 15, 4. 5b)

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.


EWANGELIA   (J 15, 1-8)

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy ? latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".

Medytacja nad Słowem

Jesteś, Jezu, winnym krzewem, a my – latoroślami, jego gałązkami. Twój Ojciec jest rolnikiem, który go uprawia i dogląda. Każdą zdrową gałązkę (= czyli przynoszącą owoc) oczyszcza, aby przynosiła większy owoc, każdą złą usuwa.

Oczyszczenie dokonuje się przez Twoje słowo, które wypowiedziałeś do nas. Ono w nas jest i trwa. Wzywasz nas, byśmy trwali w Tobie, jak latorośle w życiodajnym winnym krzewie. Bez tej łączności z Tobą nic nie możemy wartościowego sami z siebie uczynić.

Kto trwa w Tobie przynosi owoc obfity. A co najważniejsze – przez to zostanie otoczony chwałą Twój Ojciec; tzn. przez to, że będziemy przynosić obfity owoc i że w ten sposób staniemy się Twoimi uczniami. To jest celem, sensem bycia latoroślami, trwania w winnym krzewie. Człowiek jest przecież po to stworzony, by oddawał Bogu chwałę w swoich myślach, słowach i czynach. Całym sobą.

Kiedy trwamy w Tobie, możemy poprosić o cokolwiek, co chcemy, a to nam się spełni.

Bez Ciebie zatem nic nie mogę uczynić. I oby tak zawsze było, Panie.


ks. Wojciech Michniewicz
Blog autora: anaideia2.blogspot.comZAMYŚLENIA

Żyjemy w świecie prefabrykatów, półproduktów, podzespołów, bez dokładnego wnikania w proces ich powstawania. Kupujemy pieczywo owinięte w bezzapachową folię, mleko sprzedają nam w kartonikach, zupa jest w proszku, w puszce czy też w „gorącym kubku”. Pijemy różnego rodzaju soki, wcale nie widząc owoców czy warzyw. Szczególnie życie w mieście sprawia, iż daleko jest nam do przyrody i jej przejawów. Stąd też i niektóre obrazy biblijne wydają się nam odległe, a często niezrozumiałe, a przecież dotyczą one i nas, żyjących w Trzecim Tysiącleciu. Tak też jest z przypowieścią o krzewie winnym.
Winnica, jako znak błogosławieństwa i symbol płodności, była zawsze obecna w życiu ludu izraelskiego. Nie dziwi więc że, obraz ten został użyty, by opisać perypetie i historię Narodu Wybranego:
„Wyrwałeś winorośl z Egiptu,
wygnałeś pogan, a ją zasadziłeś.
Grunt dla niej przygotowałeś,
a ona zapuściła korzenie
i napełniła ziemię.
Góry okryły się jej cieniem,
a cedry Boże jej gałęźmi.
Swe latorośle rozpostarła aż do Morza,
a swoje pędy aż do Rzeki” (Ps 80).
 „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15,5). To stwierdzenie, użyte przez Jezusa, nabiera mocniejszego wydźwięku szczególnie wiosną, kiedy osobiście możemy zaobserwować cud budzącej się przyrody i jej błyskawiczny rozwój. Krzew winny, a w nim latorośle, w pełni oddaje sposób naszej przynależności do Chrystusa i Jego związek z nami. „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). A św. Jan Apostoł napisze: „Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1J 3,24).


ks. Tadeusz Golecki


MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO