PARAFIE

Parafia św. Antoniego Padewskiego

Adres parafii:
ul. Grodzieńska 47
16-100 Sokółka

Telefon/Fax: 85-711-20-01
e-mail: sokolkaswantoni@wp.pl
www: www.sokolka.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 06:00; 07:00; 08:30; 10:00; 11:30; 13:00; 18:00 (czas zimowy 17:00) ;

Święta: 06:30; 07:00; 07:30; 10:00; 18:00 (czas zimowy 17:00) ;

Dni powszednie: 06:30; 07:00; 07:30; 18:00 (czas zimowy 17:00) ;

Informacje o parafii

Liczba katolików: 9 400

Do parafii należą:
ulice Sokółki: Akacjowa, Asnyka, Barlickiego, Białostocka, Bohaterów Monte Cassino, Broniewskiego, Buchwałowo, Ciepła, Os. Centrum, Dywizjonu 303, Fabryczna, Gęsta, Głowackiego, Grodzieńska, Kasztanowa, Pl. Kilińskiego, Klonowa, Kłopotowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kopernika, Pl. Kościelny, Pl. Kościuszki, Kresowa, Krótka, 11 Listopada, Lelewela, Letnia, Lewickiego, Lewoniewskich, Lipowa, Łąkowa, 1 Maja, Mariańska, Matejki, Mickiewicza, Norwida, Piłsudskiego, Pocztowa, Polna, Przemysłowa, Sawickiego, Sikorskiego, Słoneczna, Słowackiego, Ściegiennego, Tuwima, Wesoła, Witosa, Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Wyszyńskiego, Żeromskiego.
miejscowości: Bogusze 5 km, Buchwałowo, Karcze 3 km, Kraśniany 3 km, Malawicze Dolne i Górne 6 km.

Rys historyczny:
Pierwszy kościół w Sokółce zbudował król Zygmunt August w 1565 r., zapewne dla potrzeb dworu królewskiego, natomiast parafię uposażył dokumentem z 6 I 1592 r. król Zygmunt III Waza. Pierwszym znanym proboszczem był ks. Maciej Nabrda.
Ten sam król w 1601 r. powiększył uposażenie. Uwzględniał on w nadaniach szpital parafialny, szkółkę i nakazywał proboszczowi zbudowanie kaplic lub kościołów w Pohanicy i w Słoi (zbudowano w Szudziałowie). Królowi Zygmuntowi III Wazie Sokółka zawdzięcza prawa miejskie (1608).
Parafia w Sokółce była bardzo rozległa, obejmowała osady i po zachodniej stronie Puszczy Kuźnickiej, sięgała aż po granice Podlasia. W tej części utworzono w 1601 r. parafię w Dąbrówce (Korycinie), a po wschodniej stronie ? w 1618 r. w Sokolanach, natomiast na trasie do Grodna ? w 1593 r. w Kundzinie. W 1651 r. parafię sokólską królowa Maria Ludwika przekazała sprowadzonym w tym roku z Francji misjonarzom św. Wincentego ? Paulo. Duszpasterzowali tu oni przez kilkadziesiąt lat, po czym parafia wróciła do księży diecezjalnych.
Pierwszy, drewniany kościół spłonął wraz z zabudowaniami plebańskimi w 1796 r. Odbudowano drewniany, a w latach 1840-48, dzięki staraniom dziekana ks. Józefa Kryszczuna, zbudowano klasycystyczny kościół z dwiema wieżami pw. św. Antoniego z Padwy. Wcześniejszy kościół był pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.
W dniu 9 VI 1850 r. świątynię konsekrował bp wileński Wacław Żyliński. Dziekan ks. Anzelm Noniewicz świątynię tę w latach 1901-1904 rozbudował, dodając w tym samym stylu dwie nawy i kaplice boczne, a także zakrystię za ołtarzem głównym i pomieszczenia pomocnicze.
Z inicjatywy ks. Tadeusza Kalinowskiego w 1989 r. wystawiono dom katechetyczny (w stanie surowym), który ks. Stanisław Gniedziejko wykończył i zaadoptował na plebanię. Ks. Gniedziejko przeprowadził restaurację kościoła z zewnątrz, pokrył dach blachą miedzianą, wykonał nową elewację świątyni i porządkuje jej otoczenie (parking, ogrodzenie).

Kaplice na terenie parafii:
Kaplica pw. św. Józefa w domu zakonnym Zgromadzenia Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii.
Kaplica pw. Matki Bożej Miłosierdzia w domu zakonnym Sióstr Służek NMP Niepokalanej.

Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr Służebnic Jezusa w Eucharystii, Sokółka, ul. Wróblewskiego 4.
Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej, Sokółka, ul. Mickiewicza 6.

Cmentarz grzebalny:
200 m od kościoła, założony kilkadziesiąt lat temu, powiększony w 1973 r. i w 1994 r., pow. ponad 2 ha.

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO