PARAFIE

Parafia Wszystkich Świętych

Adres parafii:
ul. Antoniuk Fabryczny 45
Białystok
15-762

Telefon: 85-653-04-48
e-mail: wszystkichswietych@archibial.pl
www: www.wszystkichswietych.archibial.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:30; 09:30; 11:30; 13:00; 18:00;

Święta: 07:00; 09:30; 18:00;

Dni powszednie: 06:30; 07:00; 18:00;

Informacje o parafii

Liczba katolików: 4 700

Do parafii należą:

ulice Białegostoku: Antoniuk Fabryczny (nieparzyste), Blokowa, Budowlana, Bystra, Długa, Działkowa, Dziecinna, Fiedorowicza, Gromadzka, Konstytucji 3 Maja, Ogrodniczki, Pochyła, Pomiarowa, Przycmentarna, Rzemieślnicza, Scaleniowa, Studzienna, Swobodna, Szeroka, Wysoki Stoczek.


Rys historyczny:

Parafię erygował 27 VI 2005 r. abp Wojciech Ziemba. Wydzielił ją z parafii Zmartwychwstania Pańskiego oraz św. Kazimierza. Wkrótce nastąpiły parokrotne zmiany granic, oddzielające niektóre ulice do sąsiednich parafii.
Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Tadeusz Krawczenko, który od 1990 r. był pierwszym proboszczem parafii Zmartwychwstania Pańskiego i zbudował kościół pod tym wezwaniem. On też ? po pożarze drewnianego kościółka św. Kazimierza na cmentarzu św. Rocha 14 VI 1999 r. ? już 14 października tego roku rozpoczął wykopy pod nowy kościół. Pobudował świątynię Wszystkich Świętych według projektu inż. arch. Michała Bałasza i inż. arch. Piotra Pytasza. W kościele tym w głównym ołtarzu umieszczono obraz Matki Bożej Ostrobramskiej, na który 8 IX 2007 r. uroczyście nałożył korony kard. Henryk Gulbinowicz z Wrocławia z białostockim metropolitą abpem Edwardem Ozorowskim oraz abpem z Moskwy Tadeuszem Kondrusiewiczem i biskupem warszawsko-praskim abpem Sławojem Leszkiem Głódziem. W kościele trwają prace wykończeniowe. Jednocześnie ks. Krawczenko przebudował plebanię i buduje ogrodzenie wokół całego cmentarza grzebalnego.


Cmentarz grzebalny:
Cmentarz - loco.

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO