PARAFIE

Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła

Adres parafii:
ul. Kościelna 2
16-060 Zabłudów

Telefon: 85-718-80-44
e-mail: zabludow@parafia.info.pl
www: www.zabludow.parafia.info.pl

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00; 09:00; 11:00; 13:30 (Krynickie) ; 17:00;

Święta: 07:00; 09:00; 11:00; 18:00;

Dni powszednie: 06:30; 07:00; 18:00 (w czasie zimowym 17:00) ;

Informacje o parafii

Liczba katolików: 4 200

Do parafii należą:
miejscowości: Zabłudów, Aleksicze 5 km, Dobrzyniówka 4 km, Folwarki Tylwickie 7 km, Gnieciuki 3 km, Krynickie 8 km, Kowalowce 3 km, Krasne 3 km, Kołpaki 9 km, Koźliki 5 km, Kucharówka 4 km, Kamionka 7 km, Laszki 7 km, Łukiany 10 km, Łubniki 6 km, Małe Folwarki 4 km, Małynka 7 km, Nowosady 8 km, Ostrówki 5 km, Olszanka 6 km, Ochremowicze 5 km, Protasy 7 km, Pasynki 4 km, Płoskie 8 km, Rafałówka 4 km, Rudnica 10 km, Słomianka 9 km, Solniki 5 km, Sieśki 4 km, Tatarowce 13 km, Tylwica 13 km, Teodorowo 5 km, Wielkie Folwarki 7 km, Zacisze 8 km, Zagruszany 3 km, Zajezierce 8 km, Zajma 12 km, Zwierki 5 km, Żuki 7 km.

Rys historyczny:
Nie znamy dokładnej daty budowy pierwszego kościoła i powstania parafii w Zabłudowie. Przypada ona na lata między 1525 r., kiedy to król Zygmunt Stary potwierdził nadanie Puszczy Błudowskiej Aleksandrowi Chodkiewiczowi, a 1553 r., gdy król Zygmunt August wydał przywilej lokacyjny miasta Zabłudowa. W chwili zakładania miasta była już w nim cerkiew prawosławna i kościół katolicki. Pierwsza świątynia katolicka była pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.
Kościół parafialny w Zabłudowie przechodził różne koleje. Wielokrotnie w okresie staropolskim był remontowany: w 1688 r. przez księżną Ludwikę Radziwiłłównę, na początku XVIII w. przez ks. Ludwika Skorupskiego, a w 1761 r. przez księcia Michała Radziwiłła. W 1800 r. rząd pruski nakazał rozebrać stary kościół i pobudować nowy. 2/3 kosztów miał ponieść książę Dominik Radziwiłł, a 1/3 parafianie. W czasie trwania prac remontowych nabożeństwa przeniesiono do opuszczonego zboru kalwińskiego.
Budowę obecnej świątyni rozpoczęto w 1805 r. i prowadzono z dużymi przerwami. Ostateczną fundatorką kościoła została hr. Demblińska. Dzięki niej budowę ukończono w 1840 r.
Dnia 29 VI 1840 r., w święto patronalne św. Apostołów Piotra i Pawła, poświęcenia świątyni dokonał ks. Franciszek Piotrowski, zaś 21 IX 1856 r. kościół konsekrował bp wileński Wacław Żyliński. W głównym ołtarzu znajduje się obraz Apostołów Piotra i Pawła namalowany przez Antoniego Kollberga w Berlinie w 1840 r. Boczne ołtarze zawierają obrazy św. Michała Archanioła i Zwiastowania NMP. W 1913 r. świątynia wzbogaciła się o czternastogłosowe, pneumatyczne organy firmy A. Szymańskiego z Warszawy i nowe stacje Drogi Krzyżowej.
Kolejne remonty kościoła miały miejsce w okresie międzywojennym. W latach dwudziestych XX w. odmalowano świątynię ? za czasów ks. Stanisława Nawrockiego, zaś w latach 1936-1938 przeprowadzono dalsze prace remontowe, przy okazji ubogacając świątynię ołtarzykiem Matki Bożej Ostrobramskiej.
W latach 1988-2006 ks. Józef Krysiewicz wspólnie z parafianami przeprowadził prace konserwatorsko-remontowe, mające na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu wszystkich elementów wystroju wnętrza świątyni. Prace przebiegały pod nadzorem konserwatorskim. Odnowiono i poddano konserwacji wszystkie elementy ruchome świątyni, w tym organy; wykonano nowe instalacje: elektryczną, alarmową i radiofonizacji. Przeprowadzono prace odwadniające i osuszające, położono nowe tynki i nakrycie dachu. Pobudowano nowy budynek gospodarczy i garaż, postawiono nowe kamienne ogrodzenie kościoła z kamienia polnego. Prace zostały uwieńczone uroczystością konsekracji nowego ołtarza i poświęceniem wnętrza odrestaurowanej świątyni w dniu 20 VIII 2006 r.
Pracom konserwatorskim poddane zostały również kaplice cmentarne św. Marii Magdaleny i św. Rocha, ich wyposażenie, bramy i ogrodzenia. Powiększono i ogrodzono także nowy cmentarz św. Krzyża.
W 2008 r. nowy proboszcz ks. Romuald Kułak rozpoczął budowę nowej plebanii, gdyż w pożarze uległa zniszczeniu stara wikariatka.

Kaplice na terenie parafii:
Kaplica publiczna we wsi Krynickie. W 1986 r. urządzono dom katechetyczny i przepisano na własność parafii w Zabłudowie. Dnia 9 VII 1989 r. bp Edward Kisiel erygował ten dom jako kaplicę publiczną pod wezwaniem św. Anny i w tym dniu osobiście ją poświęcił z prawem przechowywania Najświętszego Sakramentu na stałe. Są poświęcone stacje Drogi Krzyżowej. Wielkość 8 na 11 m. W 1992 r. przedłużono kaplicę o 4,5 m i wybudowano wieżę, którą pokryto blachą miedzianą. Kaplica zbudowana z cegły i pokryta blachą ocynkowaną. Wszystko zrobiono kosztem mieszkańców Krynickich. Wieżę pokryto blachą miedzianą kosztem całej parafii. Kaplica jest zradiofonizowana. Msza św. odprawiana jest w każdą niedzielę.
Kaplica we wsi Nowosady ? 8 km od kościoła parafialnego, pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej, drewniana.
Kaplica na cmentarzu grzebalnym, murowana, pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, 1 km od kościoła parafialnego, zbudowana w 1854 r. przez Kazimierza Ostaszewskiego, majora wojsk rosyjskich. W roku 1992 wymieniono więź dachu i pokryto blachą miedzianą, zrobiono okna żelazne, położono nowe tynki i pomalowano. Odpust: św. Marii Magdaleny.
Kaplica pod wezwaniem św. Rocha, na innym cmentarzu grzebalnym 1 km od kościoła parafialnego, zbudowana również w 1854 r. przez Kazimierza Ostaszewskiego, majora wojsk rosyjskich. W 1992 wymieniono więź dachu i pokryto blachą miedzianą, zrobiono nowe tynki, pozłocono ołtarz oraz zakonserwowano i odnowiono dwa obrazy. Odpust: św. Rocha.

Cmentarz grzebalny:
Św. Rocha (stary i nieczynny)
Św. Marii Magdaleny (stary i nieczynny)
Nowy, założony w 1904 r., pow. 3,5 ha, 2 km od kościoła parafialnego.

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO