PARAFIE

Parafia MB Częstochowskiej i św. Kazimierza

Adres parafii:
ul. Ks. Małynicza 1
19-100 Mońki

Telefon: 85-716-24-29
e-mail: mbcz@archidiecezja.net
www: mbcz.archidiecezja.net

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00; 09:30; 11:30; 18:00;

Święta: 07:00; 10:00; 18:00;

Dni powszednie: 07:00; 18:00;

Informacje o parafii

Liczba katolików: 6 000

Do parafii należą:

ulice Moniek: Astronomiczna, Batalionów Chłopskich, Białostocka, Broniewskiego, Budnika, Dolna, Dworcowa, Ełcka, Głowackiego, Herberta, Hugo Kołłątaja, św. Kazimierza, Kochanowskiego, św. Kolbego, Kolejowa, Konarskiego, Kopernika, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, Małynicza, Mickiewicza, Miłosza, Modrzewskiego, Nowokościelna, Orzeszkowej, Planetarna, Plater, Prusa, Raginisa, Rataja, Reja, Reymonta, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Staszica, Strażacka, Szkolna, Twardowskiego, Tysiąclecia, Wąska, Wiejska, Witosa, Wojska Polskiego, Wyspiaoskiego, Wyszyoskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa, Zuchów.
miejscowości: Dzieżki 4 km, Dziękonie 5 km, Hornostaje 4 km, Koleśniki 4 km, Kołodzież 4 km, Konopczyn 4 km, Kuczyn 4 km, Łupichy 4,5 km, Magnusze 4 km, Moniuszeczki 4 km, Oliszki 3 km, Rusaki 5 km, Sobieski 4,5 km, Świerzbienie 4 km, Zblutowo 3 km, Znoski 4 km.


Rys historyczny:

Początek starań (udokumentowanych) o zbudowanie kościoła w Mońkach i utworzenie parafii datuje się na 1918 r. W roku następnym dziekan białostocki zlecił opiekę nad tworzącą się parafią ks. Mieczysławowi Małynicz Malickiemu. On też stanął na czele Tymczasowego Komitetu Parafialnego.
Wiosną 1920 r. zaczęto odprawiać Msze św. w małej kapliczce postawionej na placu przeznaczonym pod przyszły kościół, a od jesieni już w większej kaplicy zbudowanej w międzyczasie.
22 VII 1920 r. dziekan białostocki "ex mandato Excell. Episcopi Vilnensis" mianował ks. M. Małynicz Malickiego proboszczem parafii Mońki. Dokument erekcyjny parafii został wydany albo w ostatnich dniach 1920 lub na początku 1921 r.
W 1921 r. rozpoczęto prace przy budowie kościoła, zaprojektowanego przez profesora Politechniki Warszawskiej Stefana Schillera. Do budowy użyto cegieł z rosyjskich koszar wojskowych w Hornostajach, które parafia kupiła od Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1923 r. poświęcono kamień węgielny. W 1925 r. parafię przejął ks. Cyprian Łozowski i doprowadził budowę świątyni do końca.
Abp Romuald Jałbrzykowski konsekrował ją 13 VI 1931 r. Dalej jednak trwały prace wykończeniowe. Niestety, świeżo zbudowany kościół został 11 VII 1944 r. wysadzony w powietrze przez Niemców. Nabożeństwa przeniesiono do dawnej kaplicy, którą rozbudowano i powiększono. W 1947 r. przystąpiono do odbudowy kościoła na istniejących fundamentach według przedwojennego projektu.
W 1948 władze państwowe wydały nakaz wstrzymania robót. Prace wznowiono dopiero w 1957 r., a od następnego roku budowę prowadził ks. Stanisław Budnik. Zakończenie budowy nastąpiło w 1966 r. W tym roku, 12 VI bp Władysław Suszyński świątynię konsekrował. W następnych latach trwało wyposażanie kościoła.
Z okazji obchodów 500-lecia śmierci św. Kazimierza, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w 1984 r. poświęcił kaplicę św. Kazimierza i ośrodek duszpasterski, urządzone w dawnej kaplicy.


Kaplice na terenie parafii:

Kaplica pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w domu zakonnym i Nowicjat Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kaplica pw. św. Kazimierza przy plebanii.

Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mońki, ul. Kościelna 1a.

Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła, założony w 1920 r, pow. 2 ha, powiększony w 1976 r. o 1,5 ha.
Cmentarz miejski 1 km od kościoła, o pow. 4 ha poświęcony i oddany do użytku w 1995 r.

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO