PARAFIE

Parafia MB Częstochowskiej i św. Kazimierza

Adres parafii:
ul. Ks. Małynicza 1
19-100 Mońki

Telefon: 85-716-24-29
e-mail: mbcz@archidiecezja.net
www: mbcz.archidiecezja.net

Księża pracujący w parafii

Msze Święte

Niedziele: 07:00; 08:45; 10:00; 12:00; 18:00 (17:00 zimą) ;

Święta: 07:00; 10:00; 12:00; 18:00 (17:00 zimą) ;

Dni powszednie: 07:00; 18:00 (17:00 zimą) ;

Informacje o parafii

Liczba katolików: 6 000

Do parafii należą:

ulice Moniek: Astronomiczna, Białostocka, Broniewskiego, Budnika, Dworcowa, Ełcka, Głowackiego, św. Kazimierza, Kochanowskiego, Kolbego, Kolejowa, Kopernika, Kosmiczna, Kościelna, Krótka, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, Małynicza, Mickiewicza, Nowokościelna, Orzeszkowej, Planetarna, Polna, Raginisa, Reja, Sienkiewicza, Sikorskiego, Słowackiego, Spółdzielcza, Straży Pożarnej, Szkolna, Tysiąclecia, Wąska, Al. Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Wyzwolenia, Zdrojowa.
miejscowości: Dzieżki 4 km, Dziękonie 5 km, Hornostaje 4 km, Koleśniki 4 km, Kołodzież 4 km, Konopczyn 4 km, Kuczyn 4 km, Łupichy 4,5 km, Magnusze 4 km, Moniuszeczki 4 km, Oliszki 3 km, Rusaki 5 km, Sobieski 4,5 km, Świerzbienie 4 km, Zblutowo 3 km, Znoski 4 km.


Rys historyczny:

Początek starań (udokumentowanych) o zbudowanie kościoła w Mońkach i utworzenie parafii datuje się na 1918 r. W roku następnym dziekan białostocki zlecił opiekę nad tworzącą się parafią ks. Mieczysławowi Małynicz Malickiemu. On też stanął na czele Tymczasowego Komitetu Parafialnego.
Wiosną 1920 r. zaczęto odprawiać Msze św. w małej kapliczce postawionej na placu przeznaczonym pod przyszły kościół, a od jesieni już w większej kaplicy zbudowanej w międzyczasie.
22 VII 1920 r. dziekan białostocki "ex mandato Excell. Episcopi Vilnensis" mianował ks. M. Małynicz Malickiego proboszczem parafii Mońki. Dokument erekcyjny parafii został wydany albo w ostatnich dniach 1920 lub na początku 1921 r.
W 1921 r. rozpoczęto prace przy budowie kościoła, zaprojektowanego przez profesora Politechniki Warszawskiej Stefana Schillera. Do budowy użyto cegieł z rosyjskich koszar wojskowych w Hornostajach, które parafia kupiła od Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1923 r. poświęcono kamień węgielny. W 1925 r. parafię przejął ks. Cyprian Łozowski i doprowadził budowę świątyni do końca.
Abp Romuald Jałbrzykowski konsekrował ją 13 VI 1931 r. Dalej jednak trwały prace wykończeniowe. Niestety, świeżo zbudowany kościół został 11 VII 1944 r. wysadzony w powietrze przez Niemców. Nabożeństwa przeniesiono do dawnej kaplicy, którą rozbudowano i powiększono. W 1947 r. przystąpiono do odbudowy kościoła na istniejących fundamentach według przedwojennego projektu.
W 1948 władze państwowe wydały nakaz wstrzymania robót. Prace wznowiono dopiero w 1957 r., a od następnego roku budowę prowadził ks. Stanisław Budnik. Zakończenie budowy nastąpiło w 1966 r. W tym roku, 12 VI bp Władysław Suszyński świątynię konsekrował. W następnych latach trwało wyposażanie kościoła.
Z okazji obchodów 500-lecia śmierci św. Kazimierza, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, w 1984 r. poświęcił kaplicę św. Kazimierza i ośrodek duszpasterski, urządzone w dawnej kaplicy.


Kaplice na terenie parafii:

Kaplica pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w domu zakonnym i Nowicjat Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Kaplica pw. św. Kazimierza przy plebanii.

Domy zakonne na terenie parafii:
Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Mońki, ul. Kościelna 1a.

Cmentarz grzebalny:
300 m od kościoła, założony w 1920 r, pow. 2 ha, powiększony w 1976 r. o 1,5 ha.
Cmentarz miejski 1 km od kościoła, o pow. 4 ha poświęcony i oddany do użytku w 1995 r.

MASS-MEDIA
POD TWOJĄ OBRONĘ
RADIO I
DROGI MIŁOSIERDZI
KSIĘGARNIA ŚW. JERZEGO